Trykkbølge

trykkbolgearmProblemer med achilles, hel, skulder eller albue? Kronisk muskel- og senelidelse? Prøv ESWT!

Trykkbølgebehandling er et godt dokumentert behandling for smerte-tilstander i muskel- og skjelettsystemet, og kan erstatte kirurgi eller bruk av kortison.

Trykkbølge er en medikamentfri smertebehandling som kan gi forbedret funksjon, både for mennesker, hester og hunder.

Dette er for deg som ikke har tid å miste. Ring 928 50 810!

Reklame