ISTDP

istdpIntensive Short-Term Dynamic Psychotherapy baserer seg på psykoanalystisk teori, tilknytningsteori og nevrovitenskap.

Henvisning er ikke nødvendig.

Samtaleterapi tilbys (norsk og engelsk) på kveldstid til voksne som søker behandling for psykiske plager som:

  • angst
  • depresjon
  • relasjonelle vanskeligheter
  • smerter og psykosomatiske plager
Reklame